Username

Password

   ลืมรหัสผ่าน
              สมัครสมาชิก


 


 


   
   

 

 

 

 
ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊กที่รูป

หมายเหตุ ชุดโปรโมชั้น กล้องวงจรปิด ไม่รวมบริการการติดตั้ง จอภาพภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % อุปกรณ์ชุดแบตเตอร์รีและอะเดปเตอร์จ่ายไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทจัดแถมให้จึงไม่อยู่ในเงือนใขการรัปประกันสินค้า 


 โปรโมชั่น 


ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊กที่รูป
หมายเหตุ ชุดโปรโมชั้น กล้องวงจรปิด ไม่รวมบริการการติดตั้ง จอภาพภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % อุปกรณ์ชุดแบตเตอร์รีและอะเดปเตอร์จ่ายไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทจัดแถมให้จึงไม่อยู่ในเงือนใขการรัปประกันสินค้า 


ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊กที่รูป
หมายเหตุ ชุดโปรโมชั้น กล้องวงจรปิด ไม่รวมบริการการติดตั้ง จอภาพภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % อุปกรณ์ชุดแบตเตอร์รีและอะเดปเตอร์จ่ายไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทจัดแถมให้จึงไม่อยู่ในเงือนใขการรัปประกันสินค้า 


โปรโมชั่น 


ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊กที่รูป
หมายเหตุ ชุดโปรโมชั้น กล้องวงจรปิด ไม่รวมบริการการติดตั้ง จอภาพภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % อุปกรณ์ชุดแบตเตอร์รีและอะเดปเตอร์จ่ายไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทจัดแถมให้จึงไม่อยู่ในเงือนใขการรัปประกันสินค้า 

 


 

:: Promotion HDCVI ::

 

โปรโมชั่น WATASHI HDCVI
ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊กที่รูป
หมายเหตุ ชุดโปรโมชั้น กล้องวงจรปิด ไม่รวมบริการการติดตั้ง จอภาพภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % อุปกรณ์ชุดแบตเตอร์รีและอะเดปเตอร์จ่ายไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทจัดแถมให้จึงไม่อยู่ในเงือนใขการรัปประกันสินค้า 
 
:: Promotion AHD :: 

โปรโมชั่น AHD watashi
ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊กที่รูป
หมายเหตุ ชุดโปรโมชั้น กล้องวงจรปิด ไม่รวมบริการการติดตั้ง จอภาพภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % อุปกรณ์ชุดแบตเตอร์รีและอะเดปเตอร์จ่ายไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทจัดแถมให้จึงไม่อยู่ในเงือนใขการรัปประกันสินค้า 


:: 
Promotion IP Camera ::
 

ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊กที่รูป
หมายเหตุ ชุดโปรโมชั้น กล้องวงจรปิด ไม่รวมบริการการติดตั้ง จอภาพภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % อุปกรณ์ชุดแบตเตอร์รีและอะเดปเตอร์จ่ายไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทจัดแถมให้จึงไม่อยู่ในเงือนใขการรัปประกันสินค้า 


ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊กที่รูป


 

   

 Fiber Optic Cabile

 Media Converter

 Fiber Closure

 Video Converter

 
         

   

 Fiber Optic Coupler/Spitter

 Fiber Optic
Pacth Cord

 Fiber Optic
Rack Mount

 Fiber Optic
Adaptor/Attenuator